Teisinė apsauga

 


1. Internetinės svetainės turinys


Autorius užtikrina, kad medžiaga internetinėje svetainėje yra nauja, pilnai pateikta ir teisinga. Tačiau nepaisant to, gali pasitaikyti klaidų.


Autorius neprisiima atsakomybėsinformacijos ir medžiagos, pateiktos šiame puslapyje, tikslumą ar išbaigtumą, nebent klaida įsivėlė tyčia arba dėl aplaidumo. Čia turima omenyje bet kokius nuostolius, papildomas išlaidas ar bet kokio tipo žalą, kurie susiję su šio puslapio medžiagos panaudojimu.
2. Nuorodos į trečios šalies informaciją


1988 gegužės 12 dieną LG Hamburg priėmė sprendimą, kuris nurodo, jog už pateiktų nuorodų informaciją taip pat reikia prisiimti atsakomybę. LG Hamburg paskelbė, jog atsakomybės įmanoma atsisakyti tik aiškiai atsiribojant nuo internetinių svetainių turinio.


Internetinės svetainės autorius pateikia nuorodas į trečios šalies informacijos teikėjus. Jis neįtakoja trečių šalių internetinių svetainių informacijos turinio ar jos patikimumo. Tačiau žemiau pateikiama informacija taikoma visoms nuorodoms.


„Autorius neįtakoja trečios šalies internetinių svetainių dizaino ir turinio. Autorius atsiriboja nuo trečios šalies internetinių svetainių informacijos, netgi tuo atveju, jeigu autoriaus svetainėje pateikiamos nuorodos į tokius puslapius“.


Šis pareiškimas galioja visoms nuorodoms ir medžiagai, pateiktai mūsų internetinėje svetainėje,  bei visiems puslapiams, kurie pasiekiami per nuorodas ir reklaminius skydelius, esančius autoriaus puslapyje.
3. Autorystės teisės


Svetainės išdėstymas, paveiksliukai ir nuotraukos, bei individualus indėlis yra saugomi autorinių teisių.


Autoriui priklauso visos teisės, kurios apima fotomechaninių reprodukcijų teises, kopijavimą ir platinimą panaudojant specialius procesus (t.y. duomenų apdorojimą, duomenų kameras, duomenų tinklus ir t.t.).
4. Privatumas


Ten, kur Jūsų prašoma pateikti asmeninę informaciją (e-pašto adresą, vardą, gyvenamąjį adresą), jos pateikimas yra visiškai neprivalomas. Autorius pabrėžia, kad pateikta informacija nebus perduota tretiesiems asmenims.
5. Teisėtumas


Šis bendras atsiribojimas nuo atsakomybės yra dalis medžiagos, kuri pateikiama autoriaus internetinėje svetainėje. Tad, jeigu kokios nors sąlygos ir nuostatos dėl tam tikrų įstatymų bus laikomos negaliojančiomis, kitos sąlygos ir nuostatos bus galiojančios.


Jeigu atsirastų kokių neaiškumų dėl klaidų vertime, vokiečių kalba paruošta šio dokumento versija yra juridiškai teisinga.  

user login